PvdA Westerwolde: Bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van één van de pijlers van het coalitieakkoord: “Iedereen doet mee”

WESTERWOLDE – De fractie van de PvdA Westerwolde kan niet instemmen met bezuinigingen op het contract met het “Huis van de sport” waarin de activiteiten van de sportcoach “Uniek sporten” geregeld zijn. De sportcoach zet zich vooral in voor mensen met een beperking en is de verbindende schakel tussen sport en maatschappelijke partijen. Deze, voor […]

Geplaatst op donderdag 14 november 2019.